Image Alt

Едукативни центар Учитељица

Пример онлајн наставних материјала које користимо у раду

Интернет је бесконачан извор корисних и креативних материјала који се могу користити у извођењу наставе. У едукативном центру ”Учитељица” негујемо иновативност у избору наставних средстава и тако увек проналазимо занимљиве и корисне алате.

Пракса креирања интерактивних онлајн квизова и игрица се показала као одличан начин да учинимо наставу забавнијом и интерактивном. У наставку текста можете посетити линкове на којима ћете видети примере како изгледају наши онлајн наставни материјали!

  1. Игрица проналажења парова

Циљ игрице је пронаћи одговарајући пар, у којем се лице слаже са датим глаголом.

  1. Ланац исхране

Игра у којој ученици могу да истражују тематику ланца исхране. 

  1. Множење

Ученици кроз ову игру имају прилику да се међусобно такмиче кроз давање тачних одговора на задате примере множења.

  1. Заштићена подручја Републике Србије

Ово је одличан начин да покажемо да заиста не постоје препреке у онлајн начину рада. Ученици повезивањем одговарајуће тачке на географској карти и појма који се тражи увежбавају сналажење на истој.

  1. Интерактивна презентација

Nearpod је апликација која омогућава прављење интерактивних презентација и највећи део њених опција и јесте везан за интерактивне слајдове (квизове, 3Д приказе различитих елемената, игре, видео-материјале итд.).

  1. Snimci koji bude interesovanje za različite oblasti

Postoji mnoštvo edukativnih snimaka koji mogu pomoći u razumevanju određenog gradiva ili ih možemo iskoristiti kao sredstvo za motivaciju i zainteresovanost učenika za određenu temu.

  1. Utvrđivanje gradiva o živoj prirodi

Kroz ovu igricu učenici imaju priliku da utvrde znanja o karakteristikama živih bića i da se ujedno igraju.