Image Alt

Да ли су индивидуални часови прави избор за Ваше дете?

Уколико желите индивидуалан приступ у складу са потребама, интересовањима и могућностима Вашег детета, онда су индивидуални часови прави избор за Ваше дете

Циљ нам је да Вашем детету приступимо на начин који њему највише одговара, како би оно са лакоћом савладавало школско градиво. Зато прво реализујемо час упознавања где се учитељ и дете упознају кроз игру. Учитељ који ради са Вашим дететом има могућност да све активности прилагоди њему, тако да све у потпуности одговара тренутном емоционално-интелектуалном стању детета. Након часа упознавања, учитељица са Вашим дететом обрађује и утврђује градиво из различитих предмета кроз интерактивне и интегративне активности. На тај начин, дете може да учи, а да то учење буде занимљиво и систематично.

Рад се може убрзавати и успоравати по потреби детета, тако да се сви наставни садржаји усвоје без оптерећења. На тај начин, дете неће бити под притиском, радиће у складу са својим могућностима и тренутним расположењем, јер ће учитељица моћи да такву атмосферу и обезбеди.

Свесни смо различитости која лежи у свима нама и желимо да ту различитост окренемо у корист ученика, тако што ћемо открити шта је оно што га мотивише и инспирише да учи и истражује. Зато верујемо да је кључ успешне индивидуалне наставе добро познавање ученика и учитеља и успостављање поверења између њих.

Како то постижемо и како изгледа један индивидуални час, можете погледати на овом линку.