Image Alt

Пример групног онлајн часа у едукативном центру Учитељица

Разред: 2.
Предмет: математика

Почетак часа

Лекција коју на данашњем часу обрађујемо је везана за дељење бројем три. Да бисмо ученике емоционално и интелектуално припремили за час, решавамо једну укрштеницу у којој ученици имају задатак да реше примере постављених једнакости и да дођу до решења које гласи ”бајка”. Када откријемо решење укрштенице добијају задатак да као група дођу до одговора на питање зашто причамо о бајкама на часу математике. Како је број три један од карактеристичних бројева за бајке, долазимо до теме нашег данашњег часа – Дељење бројем три.

Централни део часа

Ученици добијају инструкције за рад на данашњем часу. Кроз бајку под именом „Бајка о броју три” ученици имају задатак да решавају задатке који се појављују у истој, а чије решавање ће помоћи главном јунаку бајке да стигне до циља. Јунак сваку препреку на коју наиђе може да превазиђе ако ученици тачно реше задатак. Задаци ће омогућити ученицима да увежбавају дељење бројем три, али и да развију тимски дух, јер ће одређен број задатака морати да решавају као група. Задаци су поређани од лакших ка тежим, тематски су повезани за бајку и захтевају од ученика разумевање прочитаног. Презентација која се види на њиховим екранима помаже ученицима да прате пут јунака, да сви истовремено виде текст задатка, али и да брзо и лако дођу до неке од образовних дигиталних игара које такође помажу у увежбавању дељења бројем три. Учитељица прати рад ученика и уочава које су то потешкоће са којима се ученици суочавају или шта је то што су ученици успешно савладали, што ће јој помоћи да наредне часове прилагоди управо ономе што је на часу могла да види.

Завршни део часа

У овом делу часа ученици са учитељицом сумирају утиске о урађеном на данашњем часу и квалитативно оцењују рад на истом. Кроз образовну платформу која помаже у евалуацији ученици имају прилику да оцене сами себе и да учествују у оцењивању рада осталих ученика. Ту код ученика развијамо самосвесност, искреност, реално процењивање свог и туђег рада и сл. Поред тога, ученици добијају повратну информацију о њиховом раду на том часу, да ли су и у којој мери нешто савладали, на чему могу да пораде до следећег часа и како су остали видели његово учешће у раду у групи.

Закажите информативни разговор са координатором едукативног центра и сазнајте више о нашим услугама кликом на овај линк.