Image Alt

Индивидуални и групни часови

Индивидуални часови

Да ли су индивидуални часови прави избор за Ваше дете?

Уколико желите индивидуалан приступ у складу са потребама, интересовањима и могућностима Вашег детета, онда су индивидуални часови прави избор за Ваше дете.

Циљ нам је да Вашем детету приступимо на начин који њему највише одговара, како би оно са лакоћом савладавало школско градиво. Учитељица са Вашим дететом обрађује и утврђује градиво из различитих предмета кроз интерактивне и интегративне активности. На тај начин, дете може да учи, а да то учење буде занимљиво и систематично.

Групни часови

Подстицање тимског рада код деце кроз групне онлајн часове

Уколико желите да Ваше дете са лакоћом обрађује и утврђује школско градиво и уз то научи да функционише у групи, онда су групни часови оно што Вам препоручујемо.

На групним часовима једна учитељица реализује интерактивне и интегративне активности у групи до 4 деце истог узраста. Ове активности имају за циљ да деца додатно обраде и утврде школско градиво, а осмишљене су тако да омогућавају деци да науче да сарађују, поштују друге и изнесу своје мишљење и идеју пред осталима.

Процес настанка и реализација часа

Сматрамо да су процес настанка активности које ће се реализовати на часу и сама реализација часа веома важни.

Пажљиво осмишљавамо игре, песме, квизове, виртуелна путовања и разне друге активности које су прилагођене интересовањима и потребама Вашег детета.

Час започињемо уводном активношћу која има за циљ да интелектуално и емоционално припреми ученике за тему одређеног часа.

У главном делу часа кроз игру утврђујемо школско градиво и бавимо се ониме што смо приметили да је ученицима потребно додатно објаснити.

Омогућавамо ученицима да стекну функционална знања која могу применити у свакодневном животу и која ће им помоћи да боље разумеју оно што уче.

У завршном делу часа ученици уз помоћ учитељице врше евалуацију њихових постигнућа на самом часу, након чега имају јасну повратну информацију о раду.

Час завршавамо задовољни јер смо кроз игру на часу учили, развијали се и уживали у квалитетно проведеном времену!