Novi sajt Edukativnog centra “Učiteljica” je u pripremi!

Više od 300 dece je do sada prošlo kroz naše programe, a u nastavku možete saznati više o aktuelnim programima za školarce i predškolce. Svi programi se realizuju online.

Upis je u toku! Radujemo se prilici da se upoznamo.

Programi za školarce

Program za predškolce

Uspešni
školarac

 

Razvoj veština potrebnih za lakše savladavanje školskog gradiva.

 

2 radionice nedeljno
mesečno – 8.000 RSD

Kreativni
školarac

 

Razvoj umetničkih i kreativnih veština.
s

 

1 radionica nedeljno
mesečno – 4.000 RSD

Domaći sa učiteljicom

 

Pomoć deci pri izradi domaćih zadataka i pojašnjavanje nejasnoća.

 

svakog radnog dana
mesečno – 6.000 RSD

Spremni za 1. razred

 

Emocionalna, intelektualna i fizička priprema za polazak u školu.

 

2 radionice nedeljno
mesečno – 6.000 RSD

Programi za školarce

Uspešni
školarac

 

Razvoj veština potrebnih za
lakše savladavanje školskog
gradiva.

 

2 radionice nedeljno
mesečno – 8.000 RSD

Kreativni
školarac

 

Razvoj umetničkih
i kreativnih veština.
s

 

1 radionica nedeljno
mesečno – 4.000 RSD

Domaći sa učiteljicom

 

Pomoć deci pri izradi
domaćih zadataka i
pojašnjavanje nejasnoća.

 

svakog radnog dana
mesečno – 6.000 RSD

Program za predškolce

Spremni za 1. razred

 

Emocionalna, intelektualna i
fizička priprema za polazak u
školu.

 

2 radionice nedeljno mesečno – 6.000 RSD