PROGRAM “USPEŠNI ŠKOLARAC”

Strategije učenja za lako savladavanje školskog gradiva

Kroz program “Uspešni školarac”, mališani sa lakoćom pronalaze nove načine i strategije učenja, sagledavaju probleme iz više uglova kako bi pronašli odgovarajuće rešenje, razmišljaju brzo i oštroumno i umeju jezički bogato da izraze svoja mišljenja.

uspesni skolarac

Tu smo da saslušamo roditelje

 

uciteljica

"Moje dete ne želi da sedi i da uči."

"Moje dete ne može da se koncetriše na rad, učenje i izradu domaćih zadataka."

"Moje dete ne razume tekstualne zadatke."

Tu smo da pomognemo Vašoj deci u datim izazovima

Organizacija

Naši časovi su organizovani tako da je svaki zadatak, zahtev i element gradiva koji dete treba da nauči dat kroz igre, izazove, takmičenja i diskusije.

Na taj način, deca usvajaju nova znanja spontano, kroz igru i komunikaciju sa drugarima iz grupe.

Razumevanje

Školarci kroz ceo program uče kako da na adekvatan način analiziraju tekstualne zadatke.

Razumevanje tekstualnih zadataka se oslanja na veštinu čitanja i razumevanja pročitanog, a tu veštinu razvijamo na skoro svakom času srpskog jezika i matematike.

Pažnja i fokus

Razvoj kognitivnih sposobnosti u koje spada i koncentracija i pažnja, jedan su od najvažnijih aspekata razvoja kojim se bavimo na našim časovima.

Sa decom kroz različite igre i aktivnosti treniramo pažnju i fokus.

Trajni sistemi znanja koje će školarac koristiti tokom čitavog obrazovanja

Na časovima sa decom radimo na unapređivanju jezičkih, čitalačkih i govornih veština, razvoju logike i logičkog mišljenja, pažnje i koncentracije. Sa učenicima delimo pažljivo osmišljene strategije učenja i zajedno sa đacima pronalazimo najbolje oblike usvajanja gradiva.

Naš glavni cilj je da u toku trajanja programa naučimo mališane kako da uče s razumevanjem i pomognemo im da tokom kasnijeg školovanja samostalno uče i savladavaju školsko gradivo.

Pogledajte zašto deca vole
naše časove

O programu

Kome je namenjen?

Program “Uspešni školarac” namenjen je mlađim školarcima (od 1. do 4. razreda).

Koliko program traje?

Program traje od septembra do juna, a učenici imaju dva časa nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Koja je cena programa?

Cena programa je 8.000 RSD na mesečnom nivou.

Neka Vaše dete bude
USPEŠNI ŠKOLARAC