PROGRAM “KREATIVNI ŠKOLARAC”

Radionice koje podstiču maštu i kreativnost

Crtamo, pišemo, stvaramo i maštamo kroz pažljivo osmišljene kreativne radionice. Učenici na časovima “Kreativni školarac” kombinuju više različitih umetnosti – film, muziku, pozorište, slikanje, kreativno pisanje i stvaraju jedinstvene rukotvorine koristeći svoju maštu i kreativnost.

kreativni skolarac

Kroz kreativne radionice angažujemo

Finu motoriku

Elemente različitih umetnosti

Jezičke veštine

Dečiju maštu

Spajamo nespojivo kroz kreativni izraz

Program “Kreativni školarac” obuhvata časove organizovane po principu kreativnih radionica. Učenici stvaraju jedinstvene rukotvorine i upoznaju se sa različitim umetnostima. Svaki čas prožet je “mini lekcijama” iz muzike, filma, pozorišta, televizije, književnosti, vajarstva, slikanja…

Kod učenika razvijamo maštu i kreativnost kroz rad sa neobičnim i neočekivanim materijalima, kao i spajanjem “nespojivih” umetnosti. Naš glavni cilj je da dečiju maštu, finu motoriku, jezičke i druge veštine maksimalno angažujemo u radu, kako bi se njihova kreativnost neometano razvijala.

Pogledajte zašto deca vole
naše časove

O programu

Kome je namenjen?

Program “Uspešni školarac” namenjen je mlađim školarcima (od 1. do 4. razreda).

Koliko program traje?

Program traje od septembra do juna, a učenici imaju jedan čas nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Koja je cena programa?

Cena programa je 4.000 RSD na mesečnom nivou.

Neka Vaše dete bude
KREATIVNI ŠKOLARAC